Sostenibilitat

 • Iniciatives de Governança

  • La implantació d’un codi ètic

  • L’elaboració d’un Codi de Drets Laborals i Drets Humans seguint les directrius de les Nacions Unides Gobal Compact…

  • L’elaboració d’una política mediambiental que asseguri les nostres operacions de manera respectuosa amb la legislació i el medi ambient. Donant així resposta als nostres grups d’interès.

  • L’elaboració i la posada en marxa d’un Pla de Conciliació de la vida familiar i personal.

  • La sol·licitud de ser avaluats per Ecovadis, una plataforma de qualificació que avalua i certifica la responsabilitat social empresarial i la qualitat del nostre compromís amb la sostenibilitat.

 • Iniciatives a Nivell Tècnic

  • El mesurament de la petjada de carboni per poder establir objectius de reducció i compensació a mitjà termini.

  • L’elaboració d’un protocol i un disseny tècnic de gestió dels residus.

  • Continuar treballant amb el nostre actual proveïdor d’energia elèctrica el mix energètic del qual és Gdo 100% renovables.

  Per SENDO PLANT S. L, la sostenibilitat és un valor associat a la pròpia activitat que realitzem, i prova d’això són :

  • La nostra vocació pel llarg termini, traduïda en la capacitat de satisfer les necessitats del present sense comprometre les del futur.

  • La nostra estratègia de negoci, respectuosa amb el medi ambient i transparent en la relació amb els clients, els proveïdors, la competència, les persones i, en definitiva, la societat.

  • I les nostres iniciatives tant a nivell empresarial com a nivell tècnic.